Đơn xin cai nghiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN TỰ NGUYỆN CHỮA BỆNH, CAI NGHIỆN MA TÚY
TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

         Kính gửi: Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa.
Tên tôi là:..............................................................................................
Sinh ngày:……..….tháng….………năm…………..………
CMND số:..........................................Ngày cấp:…..…………………Nơi cấp:......................................
HKTT: …………………………………………………………………………………………………………………….…..
Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………..…………………………..
Người đại diện hợp pháp khi liên hệ:...............................................................................................................
Điện thoại:……………………………………………………………….
Do nhận thức chưa đầy đủ nên tôi đã sử dụng ma túy từ năm …………... ,hiện nay tôi đang nghiện ma túy loại …………………………….sử dụng bằng hình thức ……………….
Đến đây, tôi đã được tư vấn về thủ tục, thời gian, quy trình cai nghiện, chế độ và các vấn đề liên quan khác. Nay tôi làm đơn này đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa cho phép tôi được vào Cơ sở để chữa bệnh, cai nghiện ma túy bằng hình thức tự nguyện, với thời gian là……………..ngày.
Trong thời gian chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở tôi xin cam kết:
- Thực hiện đúng nội quy, quy chế, quy định về thời gian, quy trình cai nghiện và chịu sự quản lý của Cơ sở.
- Không xin về trước thời gian trên, không bảo lãnh, không thanh lý hợp đồng trước thời hạn.
- Thanh toán tất cả chi phí liên quan đến việc chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở theo quy định (Nếu người chưa thành niên thì gia đình hoặc người giám hộ cam kết phần này).
Tôi xin chấp hành nghiêm những cam kết trên và thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Cơ sở, nếu vi phạm tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và Cơ sở.
Kính đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết./.

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ PHÊ DUYỆT
Khánh Vĩnh, ngày       tháng       năm 2019
NGƯỜI LÀM ĐƠN


 

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây