THÔNG BÁO V/v phân công trực ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thứ ba - 07/01/2020 09:32
THÔNG BÁO V/v phân công trực ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
      CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TUÝ                                     
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    04 /TB-CSCNMT                        Khánh Vĩnh, ngày  06  tháng  01  năm 2020
 

THÔNG BÁO

V/v phân công trực ngày tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Khánh Hòa thông báo phân công cán bộ trực ngày tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:

Thứ năm ngày 23/01/2020 (ngày 29 AL):
1. Ông Nguyễn Thanh Xuân             - Trưởng phòng TC-HCKT, Trực chỉ huy
2. Ông Nguyễn Minh Trí                 - Phụ trách phòng KĐT,CN,PHSK
3. Ông Phạm Thành Huy                 - Nhân viên
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh            - Nhân viên
5. Bà Lê Thị Thành                          - Nhân viên
6. Ông Trương Văn Chuẩn              - Nhân viên
7. Ông Trần Vĩnh Lộc                      - Nhân viên
8. Ông Đinh Nho Huân                    - Nhân viên
9. Ông Ngô Văn Thanh                   - Nhân viên
10. Ông Nguyễn Trực Sáng             - Nhân viên
11. Ông Phạm Xuân Trường           - Nhân viên
12. Ông Nguyễn Công                     - Nhân viên
13. Ông Lê Hoàng Minh                  - Nhân viên
14. Ông Phan Hoàng Hà                   - Nhân viên
Thứ sáu ngày 24/01/2020 (ngày 30 AL):
1. Ông Phạm Đức Tân                     - Giám đốc
2. Ông Trần Quốc Bảo                    - Trưởng phòng Quản lý học viên
3. Ông Nguyễn Minh Trí                 - Phụ trách phòng KĐT,CN,PHSK
4. Ông Võ Bình Tấn                        - Trưởng phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên        - Nhân viên
6. Bà Nguyễn Thị Lành                   - Nhân viên
7. Ông Trần Vĩnh Lộc                     - Nhân viên
8. Ông Đinh Nho Huân                    - Nhân viên
9. Ông Nguyễn Thái Dũng               - Nhân viên
10. Ông Nguyễn Trực Sáng             - Nhân viên
11. Ông Phạm Xuân Trường           - Nhân viên
12. Ông Nguyễn Công                     - Nhân viên
13. Ông Lê Hoàng Minh                  - Nhân viên
14. Ông Phan Hoàng Hà                  - Nhân viên
15. Ông Chu Mạnh Đức                   - Nhân viên
Thứ bảy ngày 25/01/2020 (ngày mùng 01 AL):
1. Ông Nguyễn Thế Lưu                  - Phó Giám đốc
2. Ông Huỳnh Khánh Phúc Sinh      - Phó Trưởng phòng TC-HCKT
3. Ông Lương Duy Tuấn                  - Trưởng phòng TV,TLTL,GDPHHV
4. Ông Tạ Quốc Triển                      - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên
5. Bà Lê Thị Thành                          - Nhân viên
6. Ông Đinh Nho Hoàng                  - Nhân viên
7. Ông Phạm Phú Bình                     - Nhân viên
8. Ông Vũ Văn Trường                    - Nhân viên
9. Bà Ngô Thị Thoa                         - Nhân viên
10. Ông Huỳnh Khánh Hải              - Nhân viên
11. Ông Phan Văn Búp                    - Nhân viên
12. Ông Mai Phi Tâm                      - Nhân viên
13. Ông Nguyễn Quang Huy           - Nhân viên
14. Ông Phạm Phú Quốc                 - Nhân viên
15. Ông Huỳnh Công Hoàng           - Nhân viên
Chủ nhật ngày 26/01/2020 (ngày mùng 02 AL):
1. Ông Nguyễn Thế Lưu                  - Phó Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân           - Trưởng phòng TC-HCKT
3. Bà Lê Thị Tuyết                          - Phó Trưởng phòng TV,TLTL,GDPHHV
4. Ông Trương Văn Chuẩn              - Nhân viên
5. Bà Lê Thị Thành                          - Nhân viên
6. Ông Phạm Phú Bình                     - Nhân viên
7. Ông Vũ Văn Trường                     - Nhân viên
8. Ông Ngô Văn Thanh                     - Nhân viên
9. Ông Phạm Thành Huy                   - Nhân viên
10. Ông Huỳnh Khánh Hải                - Nhân viên
11. Ông Phan Văn Búp                      - Nhân viên
12. Ông Mai Phi Tâm                        - Nhân viên
13. Ông Nguyễn Quang Huy             - Nhân viên
14. Ông Phạm Phú Quốc                   - Nhân viên
15. Ông Huỳnh Công Hoàng             - Nhân viên
Thứ hai ngày 27/01/2020 (ngày mùng 03 AL):
1. Ông Phạm Đức Tân                     - Giám đốc
2. Bà Lê Thị Tuyết                          - Phó Trưởng phòng TV,TLTL,GDPHHV
3. Ông Nguyễn Minh Trí                 - Phụ trách phòng KĐT,CN,PHSK
4. Ông Võ Bình Tấn                        - Trưởng phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
5. Ông Trần Quốc Bảo                    - Trưởng phòng Quản lý học viên
6. Ông Nguyễn Thái Dũng               - Nhân viên
7. Ông Trần Vĩnh Lộc                     - Nhân viên
8. Ông Đinh Nho Huân                    - Nhân viên
9. Ông Chu Mạnh Đức                     - Nhân viên
10. Ông Nguyễn Trực Sáng             - Nhân viên
11. Ông Phạm Xuân Trường           - Nhân viên
12. Ông Nguyễn Công                     - Nhân viên
13. Ông Lê Hoàng Minh                  - Nhân viên
14. Ông Phan Hoàng Hà                  - Nhân viên
15. Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên      - Nhân viên
Thứ ba ngày 28/01/2020 (ngày mùng 04 AL):
1. Ông Lương Duy Tuấn                  - Trưởng phòng TV,TLTL,GDPHHV, Trực chỉ huy
2. Ông Huỳnh Khánh Phúc Sinh      - Phó Trưởng phòng TC-HCKT       
3. Ông Nguyễn Minh Trí                 - Phụ trách phòng KĐT,CN,PHSK
4. Ông Tạ Quốc Triển                      - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên
5. Bà Ngô Thị Thoa                        - Nhân viên
6. Ông Đinh Nho Hoàng                  - Nhân viên
7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh            - Nhân viên
8. Ông Trần Vĩnh Lộc                     - Nhân viên
9. Ông Đinh Nho Huân                    - Nhân viên
10. Ông Nguyễn Trực Sáng             - Nhân viên
11. Ông Phạm Xuân Trường           - Nhân viên
12. Ông Nguyễn Công                     - Nhân viên
13. Ông Lê Hoàng Minh                  - Nhân viên
14. Ông Phan Hoàng Hà                  - Nhân viên
Thứ tư ngày 29/01/2020 (ngày mùng 05 AL):
1. Ông Nguyễn Thế Lưu                 - Phó Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân            - Trưởng phòng TC-HCK
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Kiên        - Nhân viên
4. Bà Nguyễn Thị Lành                   - Nhân viên
5. Ông Trương Văn Chuẩn              - Nhân viên
6. Ông Huỳnh Công Hoàng             - Nhân viên
7. Ông Phạm Phú Bình                    - Nhân viên
8. Ông Vũ Văn Trường                    - Nhân viên
9. Ông Ngô Văn Thanh                    - Nhân viên
10. Ông Huỳnh Khánh Hải              - Nhân viên
11. Ông Phan Văn Búp                    - Nhân viên
12. Ông Mai Phi Tâm                      - Nhân viên
13. Ông Nguyễn Quang Huy           - Nhân viên
14. Ông Phạm Phú Quốc                 - Nhân viên
15. Ông Phạm Thành Huy              - Nhân viên
Thời gian trực: Từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đồng chí có tên trên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

                                                                                                   KT.GIÁM ĐỐC
                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                   (ĐÃ KÝ)
        
                                                                             Nguyễn Thế Lưu

Tác giả bài viết: Phòng TC-HCKT

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://cainghienmatuykhanhhoa.com là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

Nghị định 116/2021/NĐ -CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 787 | lượt tải:382

Nghị định 105/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng Chống ma túy

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 649 | lượt tải:351

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 652 | lượt tải:159

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 586 | lượt tải:202

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 783 | lượt tải:257
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,455
  • Tháng hiện tại15,558
  • Tổng lượt truy cập1,986,562
Hỗ trợ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0258.2473.475

Danh mục

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây