MỨC XỬ PHẠT MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19

Thứ sáu - 08/10/2021 14:38
MỨC XỬ PHẠT MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT  TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID -19
STT Nội dung tuyên truyền Căn cứ pháp lý
01 Không đeo khẩu trang; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; ra ngoài không cần thiết bị phạt tiền đến 3.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
02 Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 1.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa  hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng. Áp dụng điểm a Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP
03 Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
04 Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch bị phạt  tiền tối đa đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
05 Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
6 Không thực hiện quyết  định áp dụng     biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi   công  cộng   bị  phạt  tiền  tối  đa     đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa  đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức. Áp  dụng  điểm  c  khoản  3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
07 Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
08 Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm  bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
09 Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
10 Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
11 Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền bị phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng. Áp dụng khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
12 Đưa tin không chính xác hoặc  không  kịp thời về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp bị phạt tiền tối đa đến 15.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy  định  xử  phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
13 Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
14 Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
15 Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm  thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bị phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng. Áp dụng khoản 3 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
16 Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng. Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
17 Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa,  dịch vụ bất hợp lý bị phạt tiền tối đa đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân, tối đa  đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức. Áp dụng khoản 1 Điều 17 Nghị định số 109/2013/NĐ- CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
18 Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng. Áp dụng khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
19 Lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh bị phạt tiền tối đa đến 30.000.000  đồng. Áp dụng khoản 3 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ- CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
20 Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid - 19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân. Áp dụng Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
21 Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo  trong  tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị phạt tiền đến 5.000.000.000 hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Áp dụng Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
22 Người đã được thông báo mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc về từ vùng có dịch có hành vi: trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệch Covid-19 cho người khác bị phạt tiền tối đa đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 05 năm. Áp dụng Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
23 Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai  sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid - 19 có thể bị phạt tiền tối đa đến20.000.000 đồng hoặc bị xử lý hình sự (bị phạt tiền tối đa đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 07 năm). Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành  chính  trong  lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; áp dụng Điều 288 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
24 Người sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, phong tỏa có hành vi: trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối  gây lây truyền dịch bệch Covid-19 cho người khác gây thiệt hại từ 100.000.000  đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến 12 năm. Áp dụng Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
25 Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ  trường, karaoke, dịch vụ maxa, cơ sở thẩm mỹ…) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động  kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh bị phạt tiền đến 100.000.000 đồng hoặc bị phạt tù đến12 năm. Áp dụng Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
26 Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 bị phạt tù đến 07 năm. Áp dụng Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
27 Các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan. Áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

Nghị định 116/2021/NĐ -CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 792 | lượt tải:384

Nghị định 105/2021/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng Chống ma túy

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 651 | lượt tải:351

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Thời gian đăng: 09/01/2022

lượt xem: 655 | lượt tải:160

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 590 | lượt tải:202

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 789 | lượt tải:258
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay249
  • Tháng hiện tại20,450
  • Tổng lượt truy cập1,991,454
Hỗ trợ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
0258.2473.475

Danh mục

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây