Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
16/09/2019
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB và HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức - A. Tân
07:10 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:10 - Lấy củi - 05 Hv - Phòng TC-HCKT - Dũng
13:30 - 15:00 - Lớp xóa mù chữ - Học viên học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Phun thuốc diệt ruồi muỗi - 01 HV - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe - Trường
13:30 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
Thứ ba
17/09/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Gia công hạt sen
- Phun thuốc cỏ
- 03 HV
- HV theo danh sách
- 07 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - A. Lưu
07:00 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
13:30 - 15:00 - Sinh hoạt nhóm - HV phòng B1 & B2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
13:30 - Chăm sóc rau
- Gia công hạt sen
- Phun thuốc cỏ
- 03 HV
- HV theo danh sách
- 07 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
Thứ tư
18/09/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - A. Tân
07:00 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
13:30 - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - 15:00 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
Thứ năm
19/09/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng - A. Lưu
07:00 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
13:30 - 15:00 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm công tác lẻ - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Hiếu
13:30 - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi - 01 HV - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe - Trường
13:30 - Lấy củi - 05 HV - Phòng TC-HCKT - Dũng
Thứ sáu
20/09/2019
07:00 - 08:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm gia công hạt sen 2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn - A. Tân
07:00 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Học nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sác
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
08:00 - 09:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm gia công hạt sen 1 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
13:30 - 14:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm lao động hiện trường - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Học nghề
- 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:30 - 15:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Hiếu
17:00 - 17:00 - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau - xuân - xuân - A. Tân
Thứ bảy
21/09/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sa - Tấn, Đức - Tấn, Đức - A. Lưu
07:30 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - A. Lưu
13:30 - 15:00 - Giáo dục kỷ cương
- Giáo dục tập trung
- Toàn thể HV
- Toàn thể HV
- Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
Chủ nhật
22/09/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tuấn, Thanh,Dũng - Tuấn, Thanh,Dũng - A. Tân

Thứ hai (16/09/2019)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB và HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo : - A. Tân
07:10:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 Hv
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - Học viên học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Phun thuốc diệt ruồi muỗi
Thành phần : - 01 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe
Cán bộ hướng dẫn : - Trường
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (17/09/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Gia công hạt sen
- Phun thuốc cỏ
Thành phần : - 03 HV
- HV theo danh sách
- 07 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:00:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - HV phòng B1 & B2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Gia công hạt sen
- Phun thuốc cỏ
Thành phần : - 03 HV
- HV theo danh sách
- 07 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (18/09/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo : - A. Tân
07:00:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (19/09/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:00:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Trồng & chăm sóc cỏ
- Gia công hạt sen
- Sửa chữa khu chăn nuôi
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
- 05 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi
Thành phần : - 01 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe
Cán bộ hướng dẫn : - Trường
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lấy củi
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng TC-HCKT
Cán bộ hướng dẫn : - Dũng
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (20/09/2019)

07:00 - 08:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo : - A. Tân
07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Học nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sác
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
08:00 - 09:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 1
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
13:30 - 14:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm lao động hiện trường
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Chăm sóc cỏ
- Học nghề
Thành phần : - 03 HV
- 05 HV
- HV theo danh sách
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:30 - 15:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : - xuân
Thực Hiện : - xuân
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (21/09/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sa
Thành phần : - Tấn, Đức
Thực Hiện : - Tấn, Đức
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
07:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương
- Giáo dục tập trung
Thành phần : - Toàn thể HV
- Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (22/09/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tuấn, Thanh,Dũng
Thực Hiện : - Tuấn, Thanh,Dũng
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây