Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
26/09/2022
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB + HV - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV - Ô. Đức
07:15 Tập huấn nghiệp vụ về Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. - Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên và học viên - Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên và học viên - Phòng Quản lý
07:45 Gia công hạt sen 80 HV theo DS - 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:45 Vét dọn ao cá 07 HV theo DS - 01P. QL - Phòng Quản lý
07:45 - Dọn vệ sinh hố rác - 05 HV - Phòng Khám, điều trị, PHSK - Phòng Khám, điều trị, PHSK
13:30 0 Giáo dục nhóm : chuyên đề 6: Kỹ năng làm việc nhóm - HV phòng A6, - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV - Ô. Đức
Thứ ba
27/09/2022
07:00 Vét dọn ao cá 07 HV theo DS - 01 P. QL - Phòng Quản lý
07:00 Gia công hạt sen 80 HV theo DS 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 Học nghề xây dựng 28 HV theo DS 01 P. QL, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 - Dọn vệ sinh hố rác - 05 HV - Phòng Khám, điều trị, PHSK - Phòng Khám, điều trị, PHSK
13:30 - Sinh hoạt nhóm : chuyên đề 4: Các hoạt động về 12 giá trị sốn - HV phòng A7 - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV - Ô. Chuẩn
Thứ tư
28/09/2022
07:00 Vét dọn ao cá 07 HV theo DS - 01 P. QL - Phòng Quản lý
07:00 Gia công hạt sen 80 HV theo DS 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 Vét dọn ao cá 07 HV theo DS - 01 P. QL - Phòng Quản lý
07:00 - Tư vấn can thiệp thay đổi thái độ và hành vi - HV theo danh sách - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV - Ô. Lộc
07:00 - Học nghề điện 35 HV theo DS 01 P. QL, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 - Dọn vệ sinh hố rác - 05 HV - Phòng Khám, điều trị, PHSK - Phòng Khám, điều trị, PHSK
13:30 - Tư vấn can thiệp thay đổi thái độ và hành vi - HV theo danh sách - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV - Ô. Lộc
Thứ năm
29/09/2022
07:00 Dọn vệ sinh toàn cơ sở 45 HV theo DS 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN, 01 P Y tế - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 Học nghề điện 35 HV theo DS 01 P. QL, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 - Dọn vệ sinh hố rác - 05 HV - Phòng Khám, điều trị, PHSK - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Thứ sáu
30/09/2022
07:00 Gia công hạt sen 80 HV theo DS 02 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 Học nghề xây dựng 28 HV theo DS 01 P. QL, 01 P. DN - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
07:00 Chăm sóc cây ăn trái 12 HV theo DS 01 P.QL, 01 P. Y tế - Phòng Quản lý
Thứ bảy
01/10/2022
07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 hôm sau - Hạnh, Đức, Thoa - Hạnh, Đức, Thoa - Ô.Tuấn (Phó Giám đốc)
07:30 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - Ô.Tuấn (Phó Giám đốc)
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần - Toàn thể học viên - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV - Ô. Đức
14:30 - Giáo dục tập trung, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp vượt qua các thách thức trong dịch Covid để tiếp cận các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV - Toàn thể học viên - Phòng Khám, điều trị, PHSK - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Chủ nhật
02/10/2022
07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 hôm sau - Chuẩn, tùng - Chuẩn, Tùng - Bà Tuyết (Phó Giám đốc)

Thứ hai (26/09/2022)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB + HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV
Cán bộ hướng dẫn : - Ô. Đức
Trực lãnh đạo :
07:15:
Nội dung : Tập huấn nghiệp vụ về Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thành phần : - Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên và học viên
Thực Hiện : - Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên và học viên
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Quản lý
Trực lãnh đạo :
07:45:
Nội dung : Gia công hạt sen
Thành phần : 80 HV theo DS
Thực Hiện : - 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:45:
Nội dung : Vét dọn ao cá
Thành phần : 07 HV theo DS
Thực Hiện : - 01P. QL
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Quản lý
Trực lãnh đạo :
07:45:
Nội dung : - Dọn vệ sinh hố rác
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : 0 Giáo dục nhóm : chuyên đề 6: Kỹ năng làm việc nhóm
Thành phần : - HV phòng A6,
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV
Cán bộ hướng dẫn : - Ô. Đức
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (27/09/2022)

07:00:
Nội dung : Vét dọn ao cá
Thành phần : 07 HV theo DS
Thực Hiện : - 01 P. QL
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Quản lý
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Gia công hạt sen
Thành phần : 80 HV theo DS
Thực Hiện : 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Học nghề xây dựng
Thành phần : 28 HV theo DS
Thực Hiện : 01 P. QL, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh hố rác
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm : chuyên đề 4: Các hoạt động về 12 giá trị sốn
Thành phần : - HV phòng A7
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV
Cán bộ hướng dẫn : - Ô. Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (28/09/2022)

07:00:
Nội dung : Vét dọn ao cá
Thành phần : 07 HV theo DS
Thực Hiện : - 01 P. QL
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Quản lý
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Gia công hạt sen
Thành phần : 80 HV theo DS
Thực Hiện : 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Vét dọn ao cá
Thành phần : 07 HV theo DS
Thực Hiện : - 01 P. QL
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Quản lý
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Tư vấn can thiệp thay đổi thái độ và hành vi
Thành phần : - HV theo danh sách
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV
Cán bộ hướng dẫn : - Ô. Lộc
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Học nghề điện
Thành phần : 35 HV theo DS
Thực Hiện : 01 P. QL, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh hố rác
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Tư vấn can thiệp thay đổi thái độ và hành vi
Thành phần : - HV theo danh sách
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV
Cán bộ hướng dẫn : - Ô. Lộc
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (29/09/2022)

07:00:
Nội dung : Dọn vệ sinh toàn cơ sở
Thành phần : 45 HV theo DS
Thực Hiện : 03 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN, 01 P Y tế
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Học nghề điện
Thành phần : 35 HV theo DS
Thực Hiện : 01 P. QL, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh hố rác
Thành phần : - 05 HV
Thực Hiện : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (30/09/2022)

07:00:
Nội dung : Gia công hạt sen
Thành phần : 80 HV theo DS
Thực Hiện : 02 P. QL, 01 P. TV, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Học nghề xây dựng
Thành phần : 28 HV theo DS
Thực Hiện : 01 P. QL, 01 P. DN
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng LĐTL,DN,HTHNCĐ
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : Chăm sóc cây ăn trái
Thành phần : 12 HV theo DS
Thực Hiện : 01 P.QL, 01 P. Y tế
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Quản lý
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (01/10/2022)

07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 hôm sau
Thành phần : - Hạnh, Đức, Thoa
Thực Hiện : - Hạnh, Đức, Thoa
Cán bộ hướng dẫn : - Ô.Tuấn (Phó Giám đốc)
Trực lãnh đạo :
07:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - Ô.Tuấn (Phó Giám đốc)
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
Thành phần : - Toàn thể học viên
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, TLTL,GDPHHV
Cán bộ hướng dẫn : - Ô. Đức
Trực lãnh đạo :
14:30:
Nội dung : - Giáo dục tập trung, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp vượt qua các thách thức trong dịch Covid để tiếp cận các dịch vụ dự phòng, điều trị HIV
Thành phần : - Toàn thể học viên
Thực Hiện : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Khám, điều trị, PHSK
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (02/10/2022)

07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 hôm sau
Thành phần : - Chuẩn, tùng
Thực Hiện : - Chuẩn, Tùng
Cán bộ hướng dẫn : - Bà Tuyết (Phó Giám đốc)
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây