Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
20/05/2019
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng GD &HNCĐ - Đức - A. Lưu
07:10 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
13:30 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
13:30 - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi - 01 HV - Phòng Y tế - PHSK - Trí
Thứ ba
21/05/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Tân
13:30 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - Phòng B1 & B2 - Phòng GD &HNCĐ - Chuẩn
Thứ tư
22/05/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Lưu
13:30 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Thứ năm
23/05/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Tân
13:30 - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
- 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
13:30 - 15:00 - Giáo dục nhóm - Nhóm công tác lẻ - Phòng Công tác xã hội - Hiếu
Thứ sáu
24/05/2019
07:00 - Chăm sóc rau
- Học nghề
- 03 Hv
- HV theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX - A. Lưu
07:00 - 08:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm lao động hiện trường - Phòng GD &HNCĐ - Đức
08:30 - 10:00 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 2 - Phòng GD &HNCĐ - Chuẩn
13:30 - Chăm sóc rau
- Học nghề
- 03 HV
- Hv theo ds
- HV - Phòng Dạy nghề - LĐSX
13:30 - 14:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 1 - Phòng Công tác xã hội - Hiếu
14:30 - 15:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Công tác xã hội - Tuyết
17:00 - 17:00 - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau - Trí - Trí - A. Lưu
Thứ bảy
25/05/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Sinh, Tân, Hiếu - Sinh, Tân, Hiếu - A. Tân - A. Tân
07:30 - 10:30 - Thăm nuôi - HV - HV - Các phòng phối hợp
13:30 - 14:30 - Giáo dục kỷ cương tuần - Toàn thể HV - Phòng GD &HNCĐ - Hiếu
14:00 - 15:00 - Chiếu phim tuyên truyền (Những hoạt động kỷ niệm về ngày sinh Chủ tịch HCM) - Toàn thể HV - Phòng GD &HNCĐ - Hiếu
Chủ nhật
26/05/2019
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Xuân, Đức, Triển, Thoa - Xuân, Đức, Triển, Thoa - A. Lưu - A. Lưu

Thứ hai (20/05/2019)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:10:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Phun thuốc diệt ruồi, muỗi
Thành phần : - 01 HV
Thực Hiện : - Phòng Y tế - PHSK
Cán bộ hướng dẫn : - Trí
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (21/05/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Tân
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Phòng B1 & B2
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (22/05/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (23/05/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Tân
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Phát dọn đất
- Gia công hạt sen
Thành phần : - 03 HV
- 10 HV
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
13:30 - 15:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Công tác xã hội
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (24/05/2019)

07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Học nghề
Thành phần : - 03 Hv
- HV theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
07:00 - 08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm lao động hiện trường
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
08:30 - 10:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 2
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau
- Học nghề
Thành phần : - 03 HV
- Hv theo ds
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Dạy nghề - LĐSX
Trực lãnh đạo :
13:30 - 14:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 1
Thực Hiện : - Phòng Công tác xã hội
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
14:30 - 15:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Công tác xã hội
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : - Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : - Trí
Thực Hiện : - Trí
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (25/05/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Sinh, Tân, Hiếu
Thực Hiện : - Sinh, Tân, Hiếu
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo : - A. Tân
07:30 - 10:30:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Các phòng phối hợp
Trực lãnh đạo :
13:30 - 14:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :
14:00 - 15:00:
Nội dung : - Chiếu phim tuyên truyền (Những hoạt động kỷ niệm về ngày sinh Chủ tịch HCM)
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng GD &HNCĐ
Cán bộ hướng dẫn : - Hiếu
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (26/05/2019)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Xuân, Đức, Triển, Thoa
Thực Hiện : - Xuân, Đức, Triển, Thoa
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo : - A. Lưu
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây