Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
21/06/2021
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
07:10 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ ba
22/06/2021
07:00 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Giáo dục nhóm - HV phòng A5 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
Thứ tư
23/06/2021
07:00 - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
Thứ năm
24/06/2021
07:00 - Tổ chức văn nghệ hưởng ứng ngày phòng, chống ma túy (26/6) - Toàn thể HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuấn
13:30 - Giáo dục nhóm Giáo dục nhóm A6 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Thứ sáu
25/06/2021
07:00 - Dọn vệ sinh khu vực bếp ăn cán bộ & hành chính 40 HV - HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Giáo dục nhóm - HV phòng A7 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
08:30 - Giáo dục nhóm Giáo dục nhóm A8 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần
- Chiếu phim tuyên truyền
- Học viên khu B
- Học viên khu B
- Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - T.Huy
17:00 - 17:00 -Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau - Lành - Lành - A. Tân
Thứ bảy
26/06/2021
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tuấn, Tấn - Tuấn, Tấn - A. Lưu
13:30 - Giáo dục kỷ cương tuần
- Chiếu phim tuyên truyền
- Học viên khu A
- Học viên khu A
- Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuấn
Chủ nhật
27/06/2021
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Chuẩn, Thoa, Hoàng - Chuẩn, Thoa, Hoàng - A. Lưu

Thứ hai (21/06/2021)

07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
07:10:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (22/06/2021)

07:00:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A5
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (23/06/2021)

07:00:
Nội dung : - Gia công ghế
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - Theo danh sách
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (24/06/2021)

07:00:
Nội dung : - Tổ chức văn nghệ hưởng ứng ngày phòng, chống ma túy (26/6)
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuấn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : Giáo dục nhóm A6
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (25/06/2021)

07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh khu vực bếp ăn cán bộ & hành chính
Thành phần : 40 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - HV phòng A7
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : Giáo dục nhóm A8
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
- Chiếu phim tuyên truyền
Thành phần : - Học viên khu B
- Học viên khu B
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - T.Huy
Trực lãnh đạo :
17:00 - 17:00:
Nội dung : -Trực từ 17g00 hôm nay đến 17 giờ hôm sau
Thành phần : - Lành
Thực Hiện : - Lành
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (26/06/2021)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tuấn, Tấn
Thực Hiện : - Tuấn, Tấn
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Giáo dục kỷ cương tuần
- Chiếu phim tuyên truyền
Thành phần : - Học viên khu A
- Học viên khu A
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuấn
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (27/06/2021)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Chuẩn, Thoa, Hoàng
Thực Hiện : - Chuẩn, Thoa, Hoàng
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây