Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Thực Hiện Cán bộ hướng dẫn Trực lãnh đạo
Thứ hai
30/12/2019
07:00 - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuô
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
07:00 - Chào cờ - Toàn thể CB & HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
13:30 - Lớp xóa mù chữ - HV học xóa mù - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Thứ ba
31/12/2019
07:00 - Lễ trao quyết định về trước thời hạn cho học viên - Toàn thể HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuấn
07:00 - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:00 - Thi xếp nội vụ cho học viên - Toàn thể HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuấn
Thứ tư
01/01/2020
07:00 - 07:00 - Trực theo thông báo của Cơ sở - CB theo ds - CB theo ds - A. Lưu
Thứ năm
02/01/2020
07:00 - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
13:30 - Sinh hoạt nhóm - Nhóm công tác lẻ - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
13:30 - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
- 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
- HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Thứ sáu
03/01/2020
07:00 - 08:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm lao động hiện trường - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
07:00 - Chăm sóc rau & chăn nuôi - 08 HV - HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
08:00 - 09:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 1 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Đức
13:30 - 14:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 3 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Tuyết
13:30 - Chăm sóc rau & chăn nuôi - 08 HV - HV - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
14:30 - 15:30 - Giáo dục nhóm - Nhóm gia công hạt sen 2 - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Thứ bảy
04/01/2020
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tấn, Chuẩn, Xuân - Tấn, Chuẩn, Xuân - A. Tân
07:30 - 10:00 - Thăm nuôi - Toàn thể HV - Các phòng phối hợp - A. Lưu
13:30 - 14:00 - Sinh hoạt văn nghệ
- Giáo dục kỷ cương tuần
- Toàn thể HV
- Toàn thể HV
- Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
14:00 - 15:00 - Sinh hoạt ngoại khóa Chuyên đề “Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02” - Toàn thể HV - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - Chuẩn
Chủ nhật
05/01/2020
07:00 - 07:00 - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau - Tuấn, Dũng, Thoa - Tuấn, Dũng, Thoa - A. Tân

Thứ hai (30/12/2019)

07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuô
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Chào cờ
Thành phần : - Toàn thể CB & HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Lớp xóa mù chữ
Thành phần : - HV học xóa mù
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :

Thứ ba (31/12/2019)

07:00:
Nội dung : - Lễ trao quyết định về trước thời hạn cho học viên
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuấn
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:00:
Nội dung : - Thi xếp nội vụ cho học viên
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuấn
Trực lãnh đạo :

Thứ tư (01/01/2020)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực theo thông báo của Cơ sở
Thành phần : - CB theo ds
Thực Hiện : - CB theo ds
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :

Thứ năm (02/01/2020)

07:00:
Nội dung : - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Sinh hoạt nhóm
Thành phần : - Nhóm công tác lẻ
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Dọn vệ sinh
- Gia công hạt sen
- Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 10 HV
- Theo danh sách
- 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :

Thứ sáu (03/01/2020)

07:00 - 08:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm lao động hiện trường
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
07:00:
Nội dung : - Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
08:00 - 09:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 1
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Đức
Trực lãnh đạo :
13:30 - 14:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 3
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Tuyết
Trực lãnh đạo :
13:30:
Nội dung : - Chăm sóc rau & chăn nuôi
Thành phần : - 08 HV
Thực Hiện : - HV
Cán bộ hướng dẫn : - Phòng Lao động trị lệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Trực lãnh đạo :
14:30 - 15:30:
Nội dung : - Giáo dục nhóm
Thành phần : - Nhóm gia công hạt sen 2
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Thứ bảy (04/01/2020)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tấn, Chuẩn, Xuân
Thực Hiện : - Tấn, Chuẩn, Xuân
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
07:30 - 10:00:
Nội dung : - Thăm nuôi
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Các phòng phối hợp
Cán bộ hướng dẫn : - A. Lưu
Trực lãnh đạo :
13:30 - 14:00:
Nội dung : - Sinh hoạt văn nghệ
- Giáo dục kỷ cương tuần
Thành phần : - Toàn thể HV
- Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :
14:00 - 15:00:
Nội dung : - Sinh hoạt ngoại khóa Chuyên đề “Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02”
Thành phần : - Toàn thể HV
Thực Hiện : - Phòng Tư vấn, Tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
Cán bộ hướng dẫn : - Chuẩn
Trực lãnh đạo :

Chủ nhật (05/01/2020)

07:00 - 07:00:
Nội dung : - Trực từ 7g00 hôm nay đến 7g00 sáng hôm sau
Thành phần : - Tuấn, Dũng, Thoa
Thực Hiện : - Tuấn, Dũng, Thoa
Cán bộ hướng dẫn : - A. Tân
Trực lãnh đạo :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây