Lịch trực lễ 1.1.2019

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

 

 
 


                 Số:     500/TB-CSCNMT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 


Khánh Vĩnh, ngày   27  tháng 12  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc phân công trực ngày tết Dương Lịch ngày 01/01/2019 

 

Thực hiện công văn số 130/TB-SLĐTBXH ngày 11/10/2018 về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019;

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa thông báo phân công cán bộ trực tết Dương Lịch ngày 01/01/2019, cụ thể như sau:

                 Thứ ba ngày 01/01/2019:
1. Ông Phạm Đức Tân                                 -  Giám đốc
2. Ông Huỳnh Khánh Phúc Sinh                 - Phó trưởng phòng TC-HCKT
3. Ông Tạ Quốc Triển                                  -  Phó trưởng phòng Bảo vệ
4. Ông Nguyễn Trực Sáng                           - Nhân viên
5. Ông Nguyễn Công                                   - Nhân viên
6. Ông Nguyễn Quan Huy                           - Nhân viên
7. Ông Mai Phi Tâm                                     - Nhân viên
8. Ông Phạm Xuân Trường                          - Nhân viên
9. Ông Đậu Quang Hiếu                              - Nhân viên
10. Ông Huỳnh Công Hoàng                       - Nhân viên
11.  Ông Trương Văn Chuẩn                      - Nhân viên
12. Ông Phạm Phú Bình                            - Nhân viên
13. Bà Phan Thị Hoàng Anh                      - Nhân viên
14.  Ông Ngô Văn Thanh                            - Nhân viên
15.  Bà Lê Thị Thành                                   - Nhân viên
16. Bà Nguyển Thị Thanh Kiên                  - Nhân viên

       * Thời gian trực: Từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau.
     * Cơ sở cai nghiện ma túy đề nghị các cán bộ có tên trên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.                                                                                     
Nơi nhận :                                                                                          
- Sở LĐ-TB&XH (thay báo cáo,);                                                      
- LĐ Cơ sở ( để chỉ đạo);
- Các phòng ch/m;
- C/A xã Khánh Bình;
- Dán thông báo;
- Lưu VT-TCHCKT.
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

            Đã ký
Nguyễn Thế Lưu

Bạn đang gặp vấn về ma tuý – cai nghiện?

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và thât sự muốn giúp đỡ bạn.
Hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tôi tại đây !
Tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể !

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây